Kwaliteit

Onze stichting is een door het ministerie goedgekeurde zorginstelling, middels de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi). Informatie daarover kunt u vinden op de website van het ministerie van VWS. Een toegelaten zorginstelling dient jaarlijks verantwoording af te leggen op de manier waarop het geld wordt besteed. Daarnaast zijn er eisen aangaande de transparantie van de bestuursstructuur, bedrijfsvoering en bereikbaarheid van de zorg. De aanwezigheid van een Raad van Toezicht valt ook onder deze eisen, alsmede de onafhankelijkheid van het bestuur en het toezicht op de financiƫn.

Op het inhoudelijk vlak worden de richtlijnen van de Behavior Analyst Certification Board(BACB) gehandhaafd. Alle medewerkers zijn gecertificeerd volgens de laatste normen en worden hier jaarlijks op getoetst.