Momenteel is onze website onder constructie.

Stichting ABA Nederland staat voor een professionele en correcte toepassing van gedragsanalyse in Nederland (in de volksmond ook wel ABA genoemd).
Wij zijn een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor de verbetering van deze toepassing. Uit de actualiteit en de berichtgeving blijkt dat de implementatie van gedragsanalyse in de behandeling van kinderen en jongeren niet altijd het gewenste resultaat oplevert en zelfs nare ervaringen kan veroorzaken.
Tegelijkertijd vinden we dat inhoudelijke kennis over gedragsanalyse en de toepassing daarvan tekortschiet en ethische vraagstukken onbeantwoord blijven. Als stichting zetten we ons in om dat in de toekomst te verbeteren. 

Daarvoor bieden we o.a. ondersteuning aan professionals en instellingen in de vorm van consultancy & supervisie. We ondersteunen jonge zorginitiatieven in de verdere professionalisering en kunnen waar nodig assessments/ diagnostische onderzoeken uitvoeren. Ook bieden we een second-opinion rondom budgetten. Verder richten we binnen de stichting ons op de bewaking en beoordeling van de kwaliteit van gedragsanalyse op micro (individuen/ instanties) en macro (gemeentelijk/ landelijk) niveau. Tot slot is er de mogelijkheid om workshops en gastlessen te geven over gedragsanalyse aan zowel ouders als professionals. 

Mochten we iets voor u kunnen betekenen of heeft u vragen, dan kan er vrijblijvend contact gezocht worden via: info@abanederland.nl