Workshops

Wilt u persoonlijk of bedrijfsmatig meer informatie over ABA, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast het traject tot certificering (zie ‘opleiding’) organiseren we ook  op maat vormgegeven workshops/ cursussen. Het doel van onze workshops en cursussen is te allen tijde gericht op specifieke zorg en begeleiding. Het kan dan ook niet los gezien worden van directe begeleiding/ coaching volgens ABA principes. Het is ons vanuit de beroepscode niet toegestaan om tijdens eenmalige workshops, concrete aanbevelingen/ tips/  tools aan te reiken.  Uitvoering van ABA programma’s en interventies dient namelijk te allen tijde te geschieden onder de eindverantwoording van een gecertificeerd behandelaar (BCBA).  Onze workshops en cursussen kunnen wel een eerste aanzet zijn om kennis over ABA te vergroten en een zorggerichte, op wetenschap gebaseerde aanpak op te starten.