Missie & Visie

Stichting ABA Nederland heeft als missie om bij te dragen aan de verspreiding van ABA in Nederland. We willen dat iedereen het nut van ABA gaat inzien en dat het breed gedragen wordt binnen de zorg. Tevens dient de stichting bij te dragen aan de verbetering van de zorg door dit op maat en persoonlijk aan te bieden. Daarbij doen we geen concessies op de kwaliteit. Het is onze missie om een plek te creëren, waar iedereen terecht kan met  zorg gerelateerde vragen en vragen rondom ABA. Stichting ABA Nederland heeft de  expertise in ABA om directe zorg op een verbindende en dienstbare wijze te bieden. Onze missie is geslaagd als onze zorgvragers een passende toekomst bereiken.

Stichting ABA Nederland heeft als visie dat alles moet wijken voor de juiste zorg. Geld kan en mag niet belangrijker zijn dan de zorg die nodig is. We willen voor elk budget een passende oplossing bieden. Daarbij moet het geld dat voor de zorg is bedoeld ook zoveel mogelijk terecht komen bij de daadwerkelijke zorg. Dat wil zeggen; bij de professionals die de zorg leveren, het materiaal dat daarvoor nodig is en de randvoorwaarden die daarvoor gecreëerd moeten worden.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat iedereen leerbaar is. Hoe snel iemand leert is uiteraard afhankelijk van allerlei uiteenlopende factoren, maar dát iemand kan leren staat voor ons vast. In de zorg die we bieden en de kwaliteit die we leveren hanteren we de richtlijnen van de BACB*. Daarbij vinden we het belangrijk systeemgericht te werken. Onze visie is dat een goede samenwerking met het hele systeem, optimaal resultaat biedt.

Als stichting willen we open en eerlijk zijn over wat we doen, waar we in investeren en waarom we bepaalde keuzes maken. We staan voor eerlijkheid en transparantie. We hanteren een persoonlijke aanpak en streven naar een goede communicatie en een duidelijk beleid. We vinden het belangrijk om ons te blijven verbeteren en te vernieuwen en staan open voor elke input daarin. We willen zowel in de zorg als op organisatieniveau de principes van de ABA hanteren en zijn ervan overtuigd dat we iedere betrokkene daarmee een dienst bewijzen.

*De BACB (Behavior Analyst Certification Board) is het orgaan wat er op toeziet dat de gecertificeerde professionals voldoen aan de eisen van de ABA.