Kernwaarden

Onszelf en onze handelswijze toetsen we aan een vijftal kernwaarden. Alle kernwaarden zijn van toepassing op de zorg voor het kind, het contact met betrokkenen en het aansturen van ons personeel.

Vertrouwd
Onze prioriteit is dat iedereen zich bij ons thuis voelt. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving om tot rust te komen en van daaruit te groeien. Daarbij zijn we betrokken, eerlijk en transparant. U kunt altijd contact met ons opnemen en een eerlijk en duidelijk antwoord van ons verwachten. Het is voor ons belangrijk dat u zich gehoord voelt! Iedereen die betrokken is bij ons krijgt de ruimte om zichzelf te zijn.

Kwaliteit door bekwaamheid en deskundigheid
Onze zorg wordt enkel geboden door bekwaam en bedreven personeel. Ze zijn geschoold en worden gecoacht en gemonitord aan de hand van de ABA principes. Ons personeel is gecertificeerd, waardoor we kwalitatief goede zorg garanderen. De zorg die we bieden is onderbouwd en bewezen effectief, zodat het zeker is dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald worden.

Maatwerk: groei naar persoonlijk geluk
Maatwerk betekent dat ons handelen is afgestemd op wat iedere betrokkene persoonlijk nodig heeft. Er wordt een persoonlijk ABA programma opgesteld om te komen tot ieders volle potentie. Dit programma is relevant en gericht op het juiste toekomstperspectief. Zo wordt iedereen gehoord, erkend en gewaardeerd in wie diegene is en wil zijn. Wij ondersteunen en begeleiden in de stappen die nodig zijn om persoonlijk geluk te bereiken.

Grensverleggend
Grenzen zijn belangrijk, maar begrensd worden in de ontwikkeling is onwenselijk. Wij zijn er ten volle van overtuigd dat iedereen kan ‘groeien’ en dragen dit uit in ons handelen. Samen met u willen we grenzen verleggen en op zoek gaan naar een manier om verder te komen. We denken in mogelijkheden, zien perspectief en bouwen aan een betekenisvolle toekomst.

Iedereen ABA
ABA is een levensstijl en dat dragen we graag uit. Wij zijn ervan overtuigd dat ABA voor iedereen toepasbaar is. Een goede uitvoering van ABA principes werpt duidelijk zijn vruchten af in ieders leven. Het is onze taak om ABA begrijpelijk en toepasbaar te maken en we zijn dan ook altijd bereid uw vragen te beantwoorden.