Organisatie

Onze stichting heeft een stevig fundament, waardoor we kwaliteit en stabiliteit kunnen bieden. Dat omvat een duidelijke missie & visie, hoge eisen omtrent kwaliteit, doelgerichte kernwaarden en sterke samenwerkingsverbanden. De concrete uitwerking daarvan leest u op deze website. Ons fundament is onveranderlijk en wordt verstevigd en uitgebouwd door onze ervaringen uit het werkveld.