Traject RBT

Wil je aan de slag met ABA, dan is het aan te raden om het ons RBT traject te volgen. We ondersteunen je niet alleen om RBT te worden, maar ook om te blijven voldoen aan de eisen van de Behavior Analyst Certification Board (BACB). Dit traject kun je al volgen als je de middelbare school hebt afgerond. Uiteraard is het een pré als je daarnaast ook een relevante sociale opleiding hebt afgerond en/of werkzaam bent binnen het werkveld. Dit is echter geen verplichting. Enige basiskennis en beheersing van de Engelse taal (of een andere wereldtaal) is wel vereist, aangezien de theorie en het examen niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Ons traject bestaat uit een theoriegedeelte. Na succesvolle afronding daarvan wordt middels een assessment je competentie getoetst. Daarna kun je examen doen en als je deze succesvol afrondt, mag je jezelf RBT noemen. Zowel voor als nadat je het certificaat hebt behaald wordt je middels frequente supervisiemomenten gecoacht, door een daarvoor gecertificeerde professional.

De voordelen van het volgen van ons traject zijn dat je gegarandeerd en frequent coaching-on-the-job ontvangt. Wij komen daarbij naar jou toe. De afname van het assessment is bij ons verweven met de supervisie en dus geen momentopname. Verder is er geen verplichting tot het volgen van workshops, groepsmomenten of andere cursussen. Enige voorwaarde is dat we met de vertegenwoordigers van de cliënt(en) die je begeleidt afspraken moeten maken. Vanuit de wereldwijd geldende beroepscode is het namelijk niet toegestaan om ABA principes toe te passen zonder hun toestemming. Daarnaast dragen wij eindverantwoording voor de juiste uitvoering van de behandeling/ begeleiding en dienen dus het ABA programma vorm te geven.

Meer weten over de beroepscode? Die is verderop op onze website te vinden. Meer informatie over het RBT traject? Onze brochure kun je via het contactformulier opvragen. Dit is geheel vrijblijvend. In de brochure staan ook alle kosten vermeld.