Beroepscode

De Behavior Analyst Certification Board (BACB), het orgaan dat o.a. richtlijnen vaststelt voor de certificatie van professionals binnen ABA, heeft een beroepscode opgesteld die wereldwijd geldend is voor alle gecertificeerde professionals en professionals die bezig zijn met het behalen van één van deze certificaten. Alle RBT’s, BCaBA’s en BCBA’s (verder te noemen gedragsanalisten) dienen hun handelen te toetsen aan deze beroepscode. De complete beroepscode is te vinden op de website van de BACB.

Onderstaand wordt in de toekomst in het kort enkele belangrijke aspecten daarvan uitgelicht, die direct van toepassing zijn alle ABA diensten die in Nederland geboden worden. Indien een gecertificeerde professional deze richtlijnen overtreedt, kan deze uiteindelijk bij ernstige en frequente overtredingen zelfs diens certificaat verliezen.